Kanada'>Kanada

Kanada är ett land i Nordamerika. Kanada är med en areal om 9,958 miljoner kvadratkilometer världens näst största land till ytan efter Ryssland. Med en folkmängd på omkring 34 miljoner är det ett av världens mest glesbefolkade länder. Kanada gränsar till Stilla havet i väster och till Atlanten i öster och har landgräns mot USA i väster och söder. I nordöst går havsgränsen till Grönland med endast några mils avstånd mellan landmassorna på det närmaste stället.