George Herbert Mead'>George Herbert Mead

George Herbert Mead, född 1863 i Massachusetts som son till en präst, död 1931, var en amerikansk filosof. Mead var nära vän och tillika assistent till filosofen John Dewey och behärskade själv ett brett filosofiskt och idéhistoriskt fält. Han var under under de sista trettio åren av sitt liv knuten till University of Chicago:s filosofiska institution.