Aktiebolag'>Aktiebolag

För specifikt svenska förhållanden, se Aktiebolag i Sverige. Aktiebolag (förkortas AB i Sverige, Ab eller Abp på svenska i Finland, Oy på finska) är en ursprungligen engelsk bolagsform som utmärks av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett signifikant insatskapital, så kallat aktiekapital.