Adel'>Adel

Adel är en samhällsgrupp som äger lagstadgade, vanligtvis ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social karaktär. Adelskapet kan vara förenat med titlar och särskilda heraldiska rangtecken. Adelsprivilegier kan vara mycket betydande och innebära till exempel skattefrihet och företräde till statliga ämbeten, främst inom militären. En adelsman är i regel en man som antingen blivit adlad eller som är inomäktenskaplig son till en adelsman. Motsvarigheten på damsidan är en adelsdam.