Arkitekturens juridiska form

I USA är arkitekter licensierade av de enskilda USA-staterna, i Kanada av de enskilda provinserna & i Australien av de enskilda australiensiska staterna. Licenstillstånd uppnås vanligen genom en kombination av formell utbildning, praktik & undersökningar. Även om arkitekter är licensierade individuellt tillåter statliga lagar dem att gå ihop i företag. Alla amerikanska stater tillåter arkitekter att bilda partnerskap, de flesta tillåter arkitekter att bilda företag eller professionella företag, & vissa tillåter partnerskap för begränsat ansvar (LLP) eller aktiebolag (LLC). Vissa stater kräver att företaget ska få en registrering för att tillhandahålla arkitektoniska tjänster. Andra kräver bara att företagets arkitektoniska arbete utförs under direkt övervakning av en arkitekt som är licensierad i staten. Några amerikanska stater tillåter företag att tillhandahålla arkitektoniska tjänster förutsatt att en licensierad anställd av företaget tjänar som arkitekttagare för något projekt.

I Storbritannien & andra länder måste ett arkitektkontor ha en företagsregistrering. Företaget behöver minst en registrerad professionell inom laget för att erbjuda en fullständig arkitektonisk tjänst. En professionell ersättningsförsäkring är också obligatorisk.