Arkitektkontoret som organisation

Små arkitektkontor med färre än 5 personer brukar inte ha någon formell organisationsstruktur, beroende på de personliga relationerna mellan cheferna och medarbetarna för att organisera arbetet. Medelstora företag med 5 till 50 anställda organiseras ofta avdelningar i avdelningar som design, produktion, affärsutveckling och byggnadsadministration. Större arkitektkontor med över 50 personer kan ordnas institutionellt, regionalt eller i studior som specialiserat sig på projekttyper. Andra permutationer finns också.

Framsteg inom informationsteknik har gjort det möjligt för företagen att öppna arkitektkontor eller etablera allianser med andra företag i olika delar av världen. Detta gör att vissa delar av arbetet kan utföras i USA eller Storbritannien, och andra delar på platser som exempelvis Indien eller Mexiko. Förutom att använda låga kostnader, högkvalificerade yrkesverksamma i asiatiska länder, gör det också möjligt för vissa företag att faktiskt arbeta två eller tre skift på grund av tidsskillnader. Det är viktigt att notera att alltmer utvecklare i Indien och Kina anställer amerikanska och europeiska företag för att arbeta med lokal utveckling. Detta är ofta samordnat eller underentreprenad av arkitektkontor i dessa länder, i själva verket outsourcing arbete till USA och europeiska företag. Den senaste marknadssituationen har lett till en acceleration i denna trend och ett växande antal arkitektkontor i Indien och Kina utlägger nu arbeten för arkitekter i väst.

De långsiktiga och utbredda effekterna av dessa metoder på arkitektkontor (i alla delar av världen) återstår att se.