Arkitekten och arkitektkontorets historia

Arkitekter har funnits sedan tidigt i inspelad historia. De tidigaste inspelade arkitekterna inkluderar Imhotep (ca 2600 f.Kr.) & Senemut (ca 1470 f.Kr.). Inga skrifter finns för att beskriva hur dessa arkitekter utförde sitt arbete. Men som adelsmän är det rimligt att anta att de hade personal av assistenter & behållare för att hjälpa till att förfina & genomföra sitt arbete.

Den äldsta överlevande boken om arkitektur, de arkitektura av den romerska arkitekten Vitruvius, beskriver konstruktion & konstruktion av städer, byggnader, klockor & maskiner, men ger ingen information om organisationens arkitektassistenter. Det är allmänt accepterat att de flesta arkitekter i riksdagshistoria var rikliga individer som avledde sin primära inkomst från andra aktiviteter än design & som praktiserat design som deltidsarbete, med hjälp av assistenter i projekt-för-projekt.

Det var först på 1800-talet att arkitekturen började bli praktiserad som en heltidsprofession. I Förenta staterna är Charles Bulfinch den första som tros ha arbetat som full-time professionell arkitekt. Henry Hobson Richardson kan ha varit en av de första som har ett etablerat arkitektkontor & McKim, Mead & White kan ha varit bland de första som liknar det stora moderna arkitektkontoret. De äldsta aktiva arkitektkontoren i USA är SmithGroup of Detroit, MI & Luckett & Farley i Louisville, KY, som båda grundades 1853. I Storbritannien är Brierley Groom den äldsta fortsatta träningen som grundades 1750 i York, England. De kan vara den äldsta aktiva arkitektoniska praktiken i världen.