Arkitektkontor Stockholm

Arkitekten och arkitektkontorets historia

arkitekt och arkitektkontorets historia

Arkitekt och arkitektkontorets historia

Arkitekter har funnits sedan tidigt i inspelad historia. De tidigaste inspelade arkitekterna inkluderar Imhotep (ca 2600 f.Kr.) & Senemut (ca 1470 f.Kr.). Inga skrifter finns för att beskriva hur dessa arkitekter utförde sitt arbete.

Läs mer om Arkitekten och arkitektkontorets historia


Arkitektkontoret som organisation

Arkitektkontor organisation

Arkitektkontor organisation

Små arkitektkontor med färre än 5 personer brukar inte ha någon formell organisationsstruktur, beroende på de personliga relationerna mellan cheferna och medarbetarna för att organisera arbetet. Medelstora företag med 5 till 50 anställda organiseras ofta avdelningar i avdelningar som design, produktion, affärsutveckling och byggnadsadministration.

Läs mer om Arkitektkontoret som organisation